ROMSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE HARANGOS

Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o historii i kulturze Romów. Jest inicjatorem i realizatorem zadań edukacyjno-kulturalnych na rzecz społeczności romskiej. Zajmuje się pomocą edukacyjną dla dzieci romskich oraz angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

WESPRZYJ NAS

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

ZAPROPONUJ WARSZTATY