Autorki projektu „ Romski Pstryk” Małgorzata Mirga-Tas oraz Marta Kotlarska postanowiły podjąć dialog ze stereotypami, swoim projektem przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu romskich dzieci z osiedli w Małopolsce. . Istnieje wyraźna potrzeba nieszablonowych działań skierowanych do społeczności romskiej, szczególnie do dzieci, dających jej szansę pozytywnego zaistnienia w życiu społecznym. Widzimy potrzebę niekonwencjonalnych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży na osiedlach romskich w trakcie wakacji. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał projekt „Romski Pstryk” który od 2007 roku sprawdza się jako ciekawy projekt dla dzieci i młodzieży, w którym kilka osób, autorki Małgorzata Mirga-Tas i Marta Kotlarska oraz Magdalena Szczerba, Edyta Jaśkowiak i Piotr Mirga. Efektem tych działań jest publikacja pt. „So da hin” – Zagadka, autorstwa Jana Mirgi ilustrowana fotografiami dzieci romskich w ramach realizacji projektu Romski Pstryk.

„ternYpe” to Międzynarodowa Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich skupiająca młodych Romów i nie-Romów z 10 krajów: (Roma Active Albania – Albania, Youth Network for Development – Bułgaria, Amaro Drom e.V – Niemcy, Romaversitas – Węgry, Roma Onlus – Włochy, Roma Education Centre – Słowacja, Ternikalo – Hiszpania, Yag Bari
– Hiszpania, RROMA – Macedonia, NevoParadimos- Rumunia, oraz oczywiście Polska,czyli RSO Harangos). Do jej celów należy szerzenie wspólnych inicjatyw aktywizujących i mobilizujących młodzież romską oraz pogłębianie integracji i dialogu międzykulturowego wśród młodych ludzi. Organizacja ta pragnie budować szacunek i współpracę pomiędzy
młodzieżą, niezależnie od ich pochodzenia.

Głównymi organizatorami „Dikh He Na Bister” są: Międzynarodowa Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich „ternYpe”, AssociaciaNevoParudimos, Dokumentations/undKultruzentrumDeutscherSintiund Roma i Fundacja Sztuki Jaw Dikh.