Inne publikacje

 • Skąd sie wzięły skrzypce : baśń cygańska / Jan Baranowicz ; il. Jozef Budka. Katowice: „Śląsk”, 2009.
 • Romowie 2007 : od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach / red. nauk. Barbara Weigl, Magda Formanowicz. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2008
 • Romowie 2007 : od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach / red. nauk.Barbara Weigl, Magda Formanowicz. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej „Academica”, 2008
 • Obyczaje, języki, ludy świata. Warszawa : PWN, s. 148-150, 2007.
 • złote pióro Papuszy : Ogólnopolski Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy / [red. Adam Bartosz]. Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2007.
 • Baśnie cygańskie = Romane Paramisia / napisał i przygotował Jan Mirga; Polska Akcja Humanitarna. Kraków : Wydawnictwo TEXT, 2007.
 • Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
 • Romowie na rynku pracy : problemy i sposoby ich rozwiązywania / [pod red. Marcina Zawickiego] ; zespół aut. Piotr Kopycinski [et al.]. Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.
 • Romowie na rynku pracy / Artur Paszko, Rafał Sułkowski, Marcin Zawicki (red.). Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007
 • Romowie : materiały z sesji popularno-naukowej poświeconej problematyce romskiej, 15 maja 2007 / [oprac. red. Janusz Dziaczko] ; Muzeum Regionalne w Lubaniu. Lubań : Muzeum Regionalne, 2007.
 • Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim : problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym / Jerzy Norbert Grzegorek. Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2007.
 • Aktywizacja zawodowa Romów / [pod red. Marcina Zawickiego] ; zespół aut. Piotr Kopyciński [et al.]. Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.
 • Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku ; Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku / Wojciech Szostak. Szczecinek : Związek Romów Polskich, [ca 2006].
 • Przygoda ma kolor niebieski / Renata Piątkowska ; il. Marcin Piwowarski. Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2006.
 • Wybitne postacie romskie ; O Romach w dawnej Polsce / Stanisław Stankiewicz. Szczecinek :Związek Romów Polskich, [ca 2006].
 • Romowie i Trawelerzy w systemie edukacji publicznej : obraz sytuacji w państwach członkowskich UE : streszczenie / European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia ; [tł.z ang]. Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006.
 • Raport końcowy z badan realizowanych w ramach projektu EQUAL – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: „Romowie na rynku pracy” / pod red. Lecha Mroza. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce ; Romski Instytut Historyczny, 2006.
 • Legniccy Cyganie – Romowie / Wojciech Kondusza. Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2006.
 • Kultura polska w oczach mniejszości / Sławomir Kapralski, Janusz Mucha. W: Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 429-465, 2006
 • Jak odnaleźć sie na rynku pracy? : przykłady modelowych działań na rzecz grup
 • de faworyzowanych / [zespół red.: Ilona Gosk, Magdalena Huszcza, Magdalena Klaus]. Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2006.
 • Dobry gość : stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich /Małgorzata Głowacka-Grajper. Warszawa : Wydawnictwo Prolog, 2006.
 • Wędrowcy i migranci : pomiędzy marginalizacja a integracja / red. Ewa Nowicka, Barbara Cieślińska. Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2005.
 • Tożsamość kulturowa Bergitka Roma / Anna Lubecka. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005.
 • Psożercy ze Svini / Karl-Markus Gauss ; przeł. Alicja Buras. Wołowiec : Wydaw. Czarne, 2005.
 • Polska Roma : tradycja i nowoczesność / Agnieszka J. Kowarska ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Romów w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo „DiG”, 2005.
 • Ocena realizacji edukacyjnej części „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003” : raport / [oprac. raportu Beata Jasko, Elżbieta Mirga]. Kraków : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, 2005.
 • Cyganie – Romowie : zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer ; [oprac. tekstów i koncepcja układu Lech Mróz] ; Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2005.
 • BARTOSZ A., –Nie bój sie Cygana, Sejny 2004
 • Ptak umarłych / Edward Dębicki ; [grafiki Zbigniew Olchowik]. Warszawa : Biblioteka Narodowa : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy, 2004.
 • Romowie : co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / pod red. Jacka Milewskiego. Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2004
 • Romowie : (bibliografia – wybór) / [oprac. Magdalena Glapiak] ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka. Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2004
 • Pożegnanie taboru : fotografie 1967 / Andrzej Polakowski ; [red. Marcin Skrzypek]. Lublin : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2007r. / pod red. Jacka Milewskiego ; [aut. ref. Katarzyna Pietrzyk et al.]. Suwałki : Stowarzyszenie Integracja, 2004
 • Przyjazna szkoła – edukacja dla Romów : raport z konferencji, Suwałki, 11-12 października 2004
 • Pejzaż etniczny Europy / Edmund Lewandowski. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie, s. 423-430, 2004.
 • Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Opole : Wydaw. UO, 2004.
 • Jak dobrze być Cyganem / pod red. Adama Bartosza. Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2004.
 • Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Komunikat z badan. W: Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Artura Paszko. Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2004.
 • BARTOSZ A,  – Tabor pamięci Romów, Tarnów 2003.
 • Wy Cyganie : (wiersze i legendy) / Stanisław Janeczko. Police : Stanisław Janeczko, 2003.
 • Tabor pamięci Romów = Roma caravan memorial / Adam Bartosz ; [tł. Beata Maaga]. Tarnów : Gmina Miasta Tarnowa : Muzeum Okręgowe, 2003.
 • Szkice o tańcach Romów / Agnieszka J. Kowarska. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003.
 • Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów / Tadeusz Paleczny. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003.
 • Romowie w Płocku / Wiesław Kowalski. Płock : Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Oddział w Płocku, 2003
 • Romowie o sobie i dla siebie : nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowowschodniej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Nowickiej ; [aut. Ewa Nowicka et al.] Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : [„Nowy Dziennik”], 2003.
 • Romowie – bliskie spotkania : przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół srednich : praca zbiorowa / pod red. Jacka Milewskiego ; [zespół aut. Jolanta Kubrak et al.]. Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2003.
 • Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości : raporty krajowe – Polska / Open Society Institute. Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2001. 73. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warszawa : MSWiA, 2003
 • Nasze prawa w Zjednoczonej Europie / [oprac. tekstu i wybór fotografii Joanna Talewicz- Kwiatkowska]. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003
 • Mówmy po romsku : historia, kultura i język narodu romskiego / Vania de Gila – Jan Kochanowski ; we współpr. z Huguette Tanguy ; przeł. Teresa Budna. Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2003.
 • Granice solidarności : Romowie w Polsce po roku 1989 / [red. wyd. pol. Grażyna Ordak ; tł. z ang. Andrzej Dominiczak, Ewa Jakubowska, Agnieszka Młodzińska]. Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2003.
 • Bieda a nierównosci płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych / pod red.Ivana Szelenyiego ; przekł. Joanna i Bohdan Szklarscy. Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2003.
 • Romowie z Ostródy : wybrane aspekty obrzędowości rodzinnej / Aleksandra Chmielewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań : UAM, 2002.
 • Raport z badan problemu „Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001” / Lech Zakrzewski ; [tł. Magdalena Ożarska, Andrzej Diniejko] ; EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. Kielce : EPRD, 2002.
 • Demokratyzacja w postkomunistycznej Polsce z punktu widzenia Romów / Sławomir Kapralski. W: Utracona dynamika. O niedojrzałej polskiej demokracji : praca zbiorowa / pod red. pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda, Andrzeja Zybertowicza / Warszawa : IF i S PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2002
 • Pozostaniemy Romami … : Roman Kwiatkowski, Adolf Szmyt, Józef Jochymczyk / Marian Grzegorz Gerlich. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2002.
 • Utracona dynamika. O niedojrzałej polskiej demokracji : praca zbiorowa / pod red. pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda, Andrzeja Zybertowicza / Warszawa : IF i S PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2002.
 • Cyganie : mity i fakty / [aut. Piotr Krzyżanowski, Grażyna Pytlak, Leszek Bończuk]. Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy, 2002.
 • Cyganie – inni ludzie tacy jak my / Tomasz Tomaszewski. Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2001.
 • MRÓZ L.  Dzieje Cyganów –Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w., Warszawa 2001.
 • GODWIN P., -Cyganie. Obcy świata, „National Geographic Polska’’, s. 28-57, 2001.
 • FRASER A., -Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.
 • Odległy dym : [poezja] / Karol Parno Gierlinski. Bydgoszcz : „Nice”, 2001.
 • Tomasz Tomaszewski : Cyganie – inni ludzie tacy jak my : [katalog wystawy, Panstwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 13-30.09.2001 / red. Iwona Makówka]. Sopot : PGS, [2001].
 • Romowie żyją wśród nas / [autor tekstu Jacek Milewski]. Suwałki : „Integracja”, 2001.
 • Romowie : przekraczanie granic własnego świata / Marian Grzegorz Gerlich. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce : Romski Instytut Historyczny SRwP, [2001].
 • Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. / Lech Mróz ; Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim. Warszawa : „DiG”, 2001.
 • Dzieje Cyganów / Angus Fraser ; przeł. Ewa Klekot. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001.
 • Dokąd idziemy Cyganie ? : kaj dzias ame, Romałe ? / [scenariusz i realizacja] Elżbieta Szot- Radziszewska, [Leszek Gawlik] ; Muzeum Wsi Kieleckiej. Kielce : MWK, [2001].
 • Auschwitz – oczyszczanie pamięci / zebrał i oprac. Waldemar Chrostowski. Warszawa : „Vacatio”, Cop. 2001.
 • OPOCKI ST,  Religijność Cyganów, Studia Angerburgica, t.V, s. 84-89. 2000.
 • WÓJCIKP., Cyganie z obu stron Karpat, Warszawa 2000.
 • OSTAŁOWSKA L., Cygan to Cygan, Warszawa 2000.
 • Mniejszości społeczne w panstwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Hanna Bojar ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wrocław : „Funna” (Monografie Fundacji na Rzecz nauki Polskiej Seria Humanistyczna). 2000.
 • Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995 / Henryk Chałupczak, Tomasz Browarem. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Cyganie z obu stron Karpat / Piotr Wójcik. Warszawa : „Twój Styl” : „Agora”, 2000.
 • Cyganie – wśród czy obok nas? / Krystyna Wiercińska. W: Szkice legnickie / red. Tadeusz Rollauer. T. 21. – Legnica : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 181-198. 2000.
 • Cygan to Cygan / Lidia Ostałowska. Warszawa : „Twój Styl” : „Gazeta Wyborcza”, 2000.
 • Gałązka z Drzewa Słońca : baśnie cygańskie / Jerzy Ficowski ; il. Wiesław Szumiński. Sejny : Pogranicze, 1999.
 • FICOWSKI J., -Gałązka z drzewa słońca. Baśnie cygańskie,   Sejny 1999.
 • Pieśni z Czarnej Góry / Teresa Mirga. Podkowa Leśna : „Koło Podkowy”, 1999.
 • Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie] : 24.09.1999-16.01.2000 Galeria Azjatycka / [Ewa Milczarczyk ; tł. Anna Kuczyńska-Skrzypek]. [Warszawa : s.n. ; 1999?].
 • Wędrowcy po bezkresie wieków : Cyganie (Romowie) w Azji i Europie ; [wystawa ze zbiorów
 • U nas dole i niedole : sytuacja Romów w Polsce / pod red. Ewy Nowickiej. Kraków : „Nomos”, 1999.
 • Kultura dominująca jako kultura obca : mniejszości kulturowe a grupa dominującą w Polsce / red. nauk. Janusz Mucha. Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999.
 • Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego. Białystok : Trans Humana, 1999.
 • MIRGA A., GHEORGHE N., Romowie w XXI wieku, Kraków  1998.
 • Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej/ Mirosław Golon. Toruń : UMK, 1998.
 • Romowie w XXI wieku : studium polityczne / Andrzej Mirga, Nicolae Gheorghe ; Projekt ds. Stosunków Etnicznych. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitar”, cop. 1998.
 • Mniejszości narodowe w Polsce : praktyka po 1989 roku : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Berdykowskiej : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998.
 • Inni to także my : mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998.
 • MIRGA A.,- Romowie w historii najnowszej Polski, w:  Mniejszości narodowe w Polsce, red. Kurcz, Wrocław 1997, s. 153-180
 • Mniejszości narodowe w Polsce / po red. Zbigniewa Kurcza . Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
 • Sytuacja społeczno-prawna Romów w Środkowowschodniej Europie : (dokumentacja referatów i komunikatów wygłoszonych na konferencji 16-17 sierpnia 1996 r. w Gorzowie Wlkp.) / [red. Anna Makowska-Cielen]. Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 1996.
 • Stanęły wozy kolorowe : materiały z sesji / pod red. Adama Bartosza ; [oprac. graf. Katarzyna Nowak]. Tarnów : Muzeum Okręgowe, 1996
 • Terror i zbrodnie SS w okupowanych krajach (Jugosławii, Grecji, Albanii) i w sąsiednich państwach satelickich III Rzeszy (Słowacja i Węgry) w latach 1941-1944/1945, zagłada Żydów i Cyganów w czasie II wojny światowej / Mirosław Cygański. Opole : [Wydaw. IS], 1995
 • ANSZYK P., MAJCZYNA SKAJEWSKI P.- Kościół wobec Romów. Materiały, Kraków 1994.
 • MIRGA A., MRÓZ L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.
 • RIMBOLDI D. M., Kalo, Mediolan 1994.
 • Czemu tak? = Soské kawka? / Teresa Mirga. Podkowa Leśna : Koło Podkowy – Spółka Poetów, 1994.
 • Prawdziwy Kalo : [Zefiryn Gimenez Malla] / Mario Riboldi ; spolszczyli Edward Wesołek, Piotr Kulczycki. Mediolan : La Voce, 1994.
 • Nie bój sie Cygana / Adam Bartosz. Sejny : „Pogranicze”, 1994.
 • Los Cyganów w KL [Konzentrationslager] Auschwitz-Birkenau = Das Schicksal der Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau / [red. Jan Parcer] ; Stowarzyszenie Romów w Polsce. Oświęcim : SRwP, 1994.
 • Kościół wobec Romów : materiały / [red. Piotr Aszyk, Marek Majczyna, Piotr Skajewski] ; Krakowskie Kolegium KsieLy Jezuitów. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Społeczno-Kulturalnego Młodzieży. Kraków : KKKJ. SCDWSKM, 1994
 • Inni wśród swoich : [Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi] / red. nauk. tekstów Wiesław Władyka ; wybór i oprac. zdjęć Aleksandra Garlicka. Warszawa : Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk, Cop. 1994.
 • Cyganie w Polsce : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Mirosława Wąsowicz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Opole : WBP, 1994.
 • Cyganie : przewodnik po wystawie / Adam Bartosz ; Muzeum Etnograficzne w Tarnowie ; tł. romskie Marcel Cortiade, tł. ang. Annamaria Orla-Bukowska. Tarnów : Muzeum Okręgowe : Kulturalne Stowarzyszenie Romów, 1998. Cyganie – odmienność i nietolerancja / Andrzej Mirga, Lech Mróz. Warszawa ; [Katowice] : Wydaw. Naukowe PWN : Górnośląska Macierz Kultury, 1994.
 • Cyganie : odmienność i nietolerancja / Andrzej Mirga, Lech Mróz. Warszawa ; [Katowice] : Wydaw. Naukowe PWN : Górnośląska Macierz Kultury, 1994.
 • 50-lecie zagłady Romów w KL Auschwitz-Birkenau = Der 50 [Fünfzig] Jahrestag der Vernichtung der Roma im KL Auschwitz-Birkenau : „3 sierpnia 1944 – wprowadzenie do wystawy = „3 August 1994 – Einführung in die Ausstellung / wyd. Wacław Długoborski. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994.
 • O Cyganach wiadomość historyczna / Ignacy Daniłowicz ; ze wstępem Lecha Mroza. Oświęcim: Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1993.
 • Teł nango boliben = Pod gołym niebem / Edward Dębicki ; przeł. Jerzy Ficowski. Szczecin : „Albatros”, 1993.
 • CHROSTOWSKI W.,- Zapomniany holocaust. Rzecz o zagładzie Cyganów, „Przegląd    powszechny’’, nr 4, s 74-90 , 1993.
 • Rozprawki Tadeusza Czackiego / ze wstępem Andrzeja Mirgi. Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce : Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, 1992.
 • Miasto, region, społeczeństwo : studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiskowi w sześćdziesiątą rocznice Jego urodzin / [Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Instytut Historii]. Białystok : Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
 • Geneza Cyganów i ich kultury / Lech Mróz. Warszawa : Wydaw. Fundacji „Historia pro Futuro”, 1992
 • MRÓZ L., Geneza Cyganów i ich kultury , Warszawa 1992.
 • MRÓZ L., Cyganie- Roma. Ku nowej wizji przyszłości, „Sprawy Narodowościowe –Seria Nowa ‘’z.2, s. 53-75, 1992.
 • Cyganie, historia, kultura : przewodnik po wystawie / Adam Bartosz. Tarnów : Muzeum Etnograficzne, 1992.
 • Cygańskie srebro : baśnie / Zenon Gierała ; [il. Mirosław Siara; posłowie Lech Mróz]. Warszawa: Wydaw. PTTK „Kraj”, 1991.
 • Skazani na niepamięć / [projekt plastyczny folderu Andrzej Bator]. Łódz : Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, [ca 1991].
 • Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku / Jerzy Tomaszewski. Warszawa : Spotkania, 1991
 • Michał od Cyganów / Zdzisław Olszewski ; [oprac. graf. Zofia Szonert-Kawecka ; posł. Zbigniew Siatkowski]. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 • PAPUSZA (B. WAJS ), Lesie, ojcze mój. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski Warszawa   1990.,
 • FICOWSKI J.,- Pod berłem króla pikowego. Sekrety cygańskich wróżb, Warszawa 1990.
 • „Pieśni mówione” […] przeł. Jerzy Ficowski ; il. wykonał Andrzej Gordon ; zdjęcie Papuszy: Czesław Łuniewicz. Gorzów Wielkopolski : Pracownia Sztuk Plastycznych na zlecenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, [ca 1990].
 • Lesie, ojcze mój / Papusza [pseud.] ; z cygań. przetł. wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski. Warszawa : „Czytelnik”, 1990.
 • Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych. T.1 / pod red. Ewy Nowickiej. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, 1990.
 • Pod berłem króla pikowego : sekrety cygańskich wróżb / Jerzy Ficowski. Warszawa : „Iskry”, 1990.
 • Literatura cygańska w Polsce 1946-1989 : bibliografia w wyborze / oprac. Grażyna Wysocka ;Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie. Koszalin : WiMBP, 1990
 • KIERSNOWSKI R. -Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach, Warszawa 1990
 • FICOWSKI J., -Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje,   Warszawa 1989.
 • Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje / Jerzy Ficowski. Warszawa : Interpress, 1989.
 • MIRGA A. ,Krajobraz wiejski z Cyganami. Z badań nad stereotypem Cyganów w Polsce, „Zeszyty  Naukowe UJ- Prace etnograficzne”z.24, s. 97-100, 1988.
 • FICOWSKI J.,          -Demony cudzego strachu, Warszawa 1988.
 • Cyganie = Roma = Gypsies : przewodnik po wystawie = guidebook = ekspoziciaqero sikavno /Adam Bartosz ; [konsult. tekstu Marcel Cortiade, Lech Mróz ; tł. romskie Marcel Cortiade ;tł.ang. Annamaria Irla-Bukowska]. Tarnów : Muzeum Etnograficzne : Kulturalne Stowarzyszenie Romów 1988.
 • MIRGA A ,-Kategoria „romanipen’’ a granice etniczności Cyganów, „Kultura i społeczeństwo” t. XXI, s. 198-210, 1987.
 • Demony cudzego strachu : wspominki cygańskie / Jerzy Ficowski. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
 • Cyganie na polskich drogach / Jerzy Ficowski. Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986.
 • MRÓZ L., Wyróżnianie grupy własnej przez Cyganów w Polsce :swojskość, inność, obcość „Etnografia Polska ‘’ t. XXX, z. 1, s. 139-162, 1986.
 • KIENIEWICZ- J. Hitsoria Indii, Wrocław 1985
 • FICOWSKI J.,- Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985.
 • GEREMEK B- Cyganie w Europie średniowiecznej i nowożytnej, „Przegląd historyczny” t .LXXV, z.3, s.569-594, 1984.
 • Morokosz czyli Cygańska przygoda Konstantego Ildefonsa : [esej] / Jerzy Ficowski ; [linoryt Zbigniew Dolatowski]. [Warszawa] : nakł. Jerzego Zbigniewa Golskiego, [1983].
 • XX lat działalności cygańskiego stowarzyszenia kulturalnooświatowego „Nevo Drom” / [tekst Adam Bartosz]. Tarnów : Muzeum Okręgowe, [1983].
 • Dystans etniczny Polacy-Cyganie : na przykładzie dzielnicy Poznania / Wojciech Olszewski ; Uniwersytet im . Adama Mickiewicza. Poznan : UAM, 1981.
 • MRÓZ L. Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego, „Etnografia Polska ‘’ t. XXIII, z. 2s. 157-168. 1979.
 • LAKATOS M.,   -Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979
 • Przeprawa / Jan Yoors ; przeł. [z ang.] Henryk Czajkowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.
 • YOORS J.,     Przeprawa, Kraków 1978.
 • Cyganie wachtmeistera Schultza / Tadeusz Makarczyński. Warszawa : PIW, 1977.
 • Cyganie : studia nad przestępczością / Albert Pawłowski. Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1973 (II 1974) Kolczyki Kalimury / Jan Baranowicz ; posł. opatrzył Andrzej Salamon ; [oprac. graf. Andrzej Czeczot]. Katowice : „Śląsk”, 1974.
 • POBOŻNIAK T., Cyganie, Kraków 1973.
 • PAWŁOWSKI A., Cyganie. Studia nad przestępczością, Zielona Góra 1973.
 • Cyganie / Jan Yoors ; przeł. Henryk Czajkowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.
 • Pieśni mówione / Papusza ; wyboru dokonał, z cygań. przeł. i wstępem opatrzył Jerzy Ficowski. Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973.
 • Cyganie / Tadeusz Pobożniak ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe – Oddział, 1972.
 • Cyganie / Lech Mróz. Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1971.
 • MRÓZ L., Cyganie, Warszawa 1971.
 • Cyganie na polskich drogach / Jerzy Ficowski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965.
 • MADEJCZYK J.-Wspomnienia, Warszawa 1965
 • Kartki wyobraźni / Papusza ; z cygańskiego tł. Jerzy Ficowski. Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1959.
 • Sprawy kancelaryjne w gromadzkiej radzie narodowej / T. Bocheński. Oraz Zasady meldowania wędrownej ludności cygańskiej / Z. Pruski. Warszawa : [s.n.], 1956.
 • Piesni… / Papusza ; z cygańskiego przełożył, opracował, wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Ficowski; tłum. z wł.. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
 • Cyganie polscy : szkice historyczno-obyczajowe / Jerzy Ficowski. Warszawa : PIW, 1953.
 • Cyganie : dramat w pieciu aktach / Józef Korzeniowski. Lwów ; Złoczów : Wilhelm Zukerkandl, 1900.
 • J.GLUZIŃSK- Król cygański i Akademia Niedźwiedzia, w: Kalendarz Polski Ilustrowany J.  Jaworskiego, Warszawa1867.
 • J.GLUZIŃSKI- Cyganie, w: Kalendarz Polski Warszawa 1865
 • T. Czacki-  O Cyganach, w: Dzieła , t. III, Rozprawki Tadeusza Czackiego Poznań 1845
 • Rys historyczny ludu cyganskiego / przez Teodora Narbutta. Wilno : A. Marcinkowski, 1830.
 • O cyganach : wiadomosc historyczna, czytana na posiedzeniu publiczníem Cesarskiego Uniwersytetu Wilenskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku przez Ignacego Daniłowicza, z dodaniem wyrazów i wzorów odmian gramatycznych jezyka tego narodu. Wilno : A. Marcinkowski, 1824.